Bemanning

 
Tesia AB - Bemanning, Utbildning, Hemtjänst
  Start   |   Vi bemannar    |    Intresseanmälan    |    Behov av bemanning          Om Tesia    |    Kontakta oss
   
Inriktningar / Områden
Vi är verksamma inom följande områden/yrkeskategorier.
 
- akutsjukvård
- kirurgi/medicin
- dagkirurgi
- ortopedi
- privat hemtjänst
- hemsjukvård
- primärvård
- ögonsjukvård
- operationssjukvård
 
- röntgen
- skolsköterskor
- chefssjuksköterskor
- läkarsekreterare
- operation
- psykiatri
- anestesi
- IVA
 

Långsiktighet
Inom sjukvården är det vanligt att vi har ramavtal under flera års tid, detta gör att vi får ett gott samarbete och kan erbjuda tjänster under längre perioder.

Några av våra kunder

Region Skåne

Västa Götalandsregionen

Helsingborgs Stad

Hallands Landsting

Östergötland

 

 

Röntgen
Röntgen är vårt specialistområde. Vi är en av de ledande leverantörerna på detta område.

Att jobba som röntgensköterska ställer stora krav på både tekniskt kunnande och social kompetens.


Mötet med patienten är ofta kort, kanske bara några minuter, och i en för många orosfylld situation. För att patienten ska känna sig trygg krävs personligt engagemang och empatisk förmåga.Utrustningen är ofta mycket tekniskt avancerad och utvecklingen inom radiologin går snabbt vilket kräver att du håller dig uppdaterad med den nya tekniken och att du har lätt för att lära dig nytt.

Du genomför undersökningen självständigt och ansvarar för att bildkvaliteten blir optimal.

Vårt uppdragsområde är hela Sverige.

Vi söker alltid erfarna röntgensjuksköterskor inom:
traditionell röntgen, CT, MR och mammografi.