Hemtjänst

 
Tesia AB - Bemanning, Utbildning, Hemtjänst
  Start    |    Information    |    Tilläggstjänster    |    Bli kontaktad    |   Jobba hos oss          Om Tesia    |    Kontakta oss
   
Lagen om valfrihet - LOV
Tesia är en valbar utförare i Uddevalla och Sotenäs.  Läs mer >>

Tilläggstjänster
Du kan själv komma överens med Tesia om vilka tilläggstjänster du har behov av gällande ditt boende eller din hälsa. Läs mer >>
Om Tesia

Tesia AB är ett auktoriserat vårdföretag sedan 12 år, med kontor i Uddevalla och Helsingborg. Tesia erbjuder vård, omsorg och service, där vår målsättning är att brukaren skall må bra och känna delaktighet. Vi arbetar flexibelt, individuellt och förebyggande som helhetssyn. De egna resurserna skall tas tillvara och utvecklas.

 
Vår ambition
Hemtjänstsverksamheten leds av en verksamhetschef med lång erfarenhet inom vård. All Tesias personal har utbildning eller erfarenhet när det gäller omvårdnad. Personalkontinuitet och social omvårdnad är vår ledstjärna.
  Personal sökes!
Vår hemtjänst ökar och vi behöver fler duktiga medarbetare. Är du undersköterska eller har erfarenhet från omsorg/vårdarbete vill vi ha kontakt med dig, gör en intresseanmälan här >>


Det är inte dyrare!
Ett vanligt missförstånd är att man tror det är dyrare med privat hemtjänst. Men betalning sker fortfarande till kommunen och till samma taxa.


Beställ vår folder
Har du någon i din närhet som kanske inte kan ta del av vår information på internet kan du fylla i namn och adress så skickar vi en folder. Självklart kostnadsfritt!
 
Namn


Adress


Postnr / Ort


Nytänkande
Tesia är ett lokalt företag med nytänkande. Vi är med i utvecklingen av dagens moderna äldreomsorg. Vår småskalighet möjliggör att fatta snabba beslut och därmed kunna sätta brukaren och anhöriga i centrum.