Hemtjänst

 
Tesia AB - Bemanning, Utbildning, Hemtjänst
  Start    |    Information    |    Tilläggstjänster    |    Bli kontaktad    |   Jobba hos oss          Om Tesia    |    Kontakta oss
   
Lagen om valfrihet, LOV
Tesia är en valbar utförare i Uddevalla och Sotenäs.  

Du som är biståndsbedömd kommer självklart att få den hjälp som tidigare är beslutat.

Det är samma avgift oavsett om du har en privat eller kommunal utförare.

Lagen kommer att öppna fler möjligheter för dig, hos Tesia kan du välja bland flera tilläggstjänster.

Vidare till tilläggstjänster >>


 
  Hur väljer man Tesia
Att välja är väldigt enkelt, kontakta kommunens biståndshandläggare, han/hon kommer att bedöma ditt behov av hjälp, precis som tidigare. Därefter har du rätt att välja Tesia.

Telefon till Uddevalla Kommuns biståndsavdelning:
0522-69 60 00

Telefon till Sotenäs kommun:
0523-66 40 00


 

Vanliga frågor
Informationen är hämtad från Uddevalla Kommuns hemsida.


Vad innebär valfrihetssystemet inom hemtjänst för mig?
Du med biståndsbedömd hemtjänst har möjlighet att välja vilken utförare (privat företag eller kommunen) som ska utföra hemtjänsten hos dig. Det finns dock vissa undantag. Se nedan.


Måste jag välja?
Du behöver inte aktivt välja utförare. Vill eller kan du inte välja så kommer kommunens personal att fortsätta utföra hemtjänstinsatserna hos dig.


Hur väljer jag?
För att välja en utförare kontaktar du din biståndshandläggare. Är det första gången du väljer så ska utföraren ge dig det behov av stöd och hjälp som du har rätt till inom 48 timmar efter att du har valt.


Vad är skillnaden mellan kommunens och den privata utförarens hemtjänst?
Kommunen och den privata utföraren kommer att ge dig samma hjälp som du, enligt ditt biståndsbeslut, har rätt till.
Utföraren kan dessutom erbjuda så kallade tilläggstjänster. Detta innebär att du, direkt av utföraren, kan köpa tjänster som utföraren erbjuder. Tilläggstjänsterna är helt frivilliga för dig. För att se vilka tilläggstjänster de privata utförarna erbjuder så titta på varje utförares utförarpresentation. Tilläggstjänsterna får inte vara sådana tjänster som ingår i ditt biståndsbeslut. Kommunen får inte erbjuda några tilläggstjänster.

Utföraren får också profilera sig. Detta innebär att utföraren kan "rikta in sig" på vissa områden. Exempelvis så kan en profilering vara språk eller demensvård.
   
 


Blir min avgift högre?

Det är samma avgift oavsett om du har en privat eller kommunal utförare. Även om du har valt en privat utförare som ska utföra hemtjänst för dig så betalar du till kommunen genom den vanliga fakturan som du får hem på posten.


Hur kan jag som brukare påverka min hemtjänst?
Du kan påverka din hemtjänst på samma sätt som idag. Förändringen mot tidigare är att du har möjlighet att kunna byta utförare om du inte skulle vara nöjd med den hemtjänst som du får.


Kan jag byta?
Du kan byta utförare när du vill. Har du valt en gång tidigare så blir din uppsägningstid 14 dagar, det vill säga att den nya utföraren kommer hem till dig 14 dagar efter att du har gjort valet. Kontakta din biståndshandläggare när du vill byta utförare.


Söker jag hemtjänst på samma sätt?
Du söker på samma sätt som tidigare, det vill säga att du kontaktar en biståndshandläggare via kommunens växel på telefonnummer 0522 - 69 60 00.