Tesia

 
Tesia AB - Bemanning, Utbildning, Hemtjänst
  << Tillbaka          Om Tesia    |    Kontakta oss
   
Bakgrund
Bemanningsföretaget Tesia AB startade sin verksamhet år 2000. Företaget har under denna tid byggt upp en stabil organisation utan att förlora förmågan att hålla kontinuitet, kompetens och flexibilitet, som är de viktigaste faktorerna för ett långsiktigt samarbete.


Affärsidé
Tesia skall med sin engagerade personal vara det självklara privata alternativet. Vi strävar efter långsiktiga uppdrag som skall leda till kontinuitet, trygghet och upplevd kvalitet.

Genom utbildning erfarenhetsutbyten och ständiga förbättringar skall vår personal alltid ligga i framkant!


Organisation
Tesia har kontor i Uddevalla, Helsingborg och Väjern. Kunskapen finns för att leverera rätt kompetens enligt önskat behov och vikten av kontinuerlig kvalitetsuppföljning värderas högt. I projektledarens område ingår kundkontakt, bokning, uppföljning och personalvård.


Ramavtal
Våra kunder finns inom kommun, landsting och privat vård. Vi har ramavtal tecknade i ett flertal kommuner och landsting i västra och södra Sverige.

 
 

Auktoriserade
Tesia är ett auktoriserat bemanningsföretag som har hjälpt våra uppdragsgivare runt om i landet sedan år 2000. Vår kunskap inom personalrekrytering gör oss till en arbetsförmedlare såväl för sökande och arbetsgivare.


Tesia
Med en bakgrund som IVA/An sköterska och en känsla och erfarenhet av vad kunden vill ha, grundades Tesia AB år 2000 av Eva-Lee Thörnkvist, tillika Vd.
Verksamheten startades upp inom landsting, kommuner och privat vård i Skåne län. Under åren har företaget framgångsrikt utvecklats och omfattar idag även Västra Götalands län.

 
- Vi har en ödmjuk inställning till vår uppgift. Att komplettera behovet av personal hos kunden och ge vår egen personal en valmöjlighet är två komponenter som utvecklar oss, säger Eva-Lee Thörnkvist.

Tesia har få personalavgångar, låg sjukfrånvaro och en jämn bemanning över året, vilket också innebär en trygghet för kunden.- Den goda respons vi får från kunder är ett kvitto på att vi motsvarar det behov kunden har i olika situationer.