Utbildning

 
Tesia AB - Bemanning, Utbildning, Hemtjänst
  Start    |    Utbildningar    |    Begär offert          Om Tesia    |    Kontakta oss
   
Visste du att
Hjärt- och kärlsjukdomar är en av de vanligaste dödsorsakerna i västvärlden. Årligen avlider ca 15000 av hjärtsjukdom i Sverige och 10000 av dessa avlider utanför sjukhus. Överlevnaden vid hjärtstillestånd utanför sjukhus är låg, i Sverige ca 5-7%. Den främsta orsaken till den låga överlevnaden är fördröjning eller avsaknad av hjärt- och lungräddning och defibrillering. Defibrillering är den viktigaste behandlingen vid hjärtstopp och det enda som på sikt kan rädda patienten.


Öka chanserna för överlevnad
För varje minut efter det hjärtstilleståndet inträffat minskar chansen att återbringa hjärtat till dess normala rytm kraftigt. Tidig och korrekt utförd HLR är därför av yttersta vikt för att på konstgjord väg till viss del upprätthålla cirkulationen och blodflödet i hjärnan. Hjärt- och lungräddning kan förlänga tiden mellan hjärtstillestånd och defibrillering utan att hjärnan tar skada. Tidig och korrekt utförd HLR ökar också chanserna för att defibrillering skall leda till återkomst av en normal hjärtrytm.
  Vad säger lagen
Enligt Arbetsmiljöverkets författning AFS 2001:3 och AFS 2003:1 skall varje företag som omfattas av arbetsmiljölagen, dvs. företag med fler än en person anställd, ha god handlingsberedskap samt organisera utbildningsprogram enligt AFS 1999:7 Första hjälpen och Krisstöd.


Varför välja Tesia
Tesia är ett auktoriserat vårdföretag sedan 2000 med huvudkontor i Uddevalla. Vår långa erfarenhet inom vården samt att våra instruktörer är utbildade sjuksköterskor, gör att vår utbildning i hjärt- och lungräddning ger dig som kund tryggheten att kunna rädda liv när ni får chansen.

Kunskap är inte tungt att bära!