Omsorg med känsla
sedan år 2000.

Tesia AB är ett väletablerat, auktoriserat vårdföretag som startade år 2000. Huvudkontoret är belagt i Uddevalla med filialer i Sotenäs och Helsingborg. Vi erbjuder hemtjänst, personlig assistans och RUT-tjänster där hjärta och service är något som genomsyrar alla våra tjänsteområden. Vi har en bra tillväxtkurva och med en stadig kundgrupp ser vi oss som en trygg arbetsgivare.

Hemtjänst

På Tesia arbetar vi för utvecklingen av dagens moderna äldreomsorg. Vi stävar alltid efter kontinuitet och kvalitet genom att ha små personalgrupper och en nära kontakt med brukare och anhöriga.

Assistans

Vi erbjuder stöd och omsorg i form av personlig assistans. Genom en nära dialog och personlig kontakt möjliggör Tesia utformning av assistans för unika behov och önskemål.

RUT-tjänster

Tesia erbjuder en rad servicetjänster i hemmet och som kan skräddarsys utefter behov. Vi har nöjda kunder där vi utför återkommande städning, fönsterputs, trädgårdsskötsel och snöskottning.

geografisk etablering

Vi har kontor i Uddevalla, Sotenäs
och Helsingborg.

vi hjälper dig

Det är enkelt att byta!

oförändrad Ekonomi

Samma kostnad!