Hemtjänst på dina villkor

Tesia är en valbar utförare av hemtjänst som sätter människor i fokus. Vår målsättning är att du ska må bra och känna dig delaktig i besluten kring din vård. Därför vill vi arbeta flexibelt, individuellt och förebyggande med dig och dina anhöriga.  Tillsammans med dig utvecklar vi en bättre och modernare äldreomsorg. 

Hur väljer jag Tesia?

Att välja Tesia som din utförare av hemtjänst är enkelt. I kontakt med din biståndshandläggare uppger du att du önskar välja Tesia som din utförare. Biståndet lägger därefter en beställning till Tesia som kontaktar dig eller anhörig för att planera uppstarten av dina hemtjänstinsatser.

Det är samma kostnad oavsett om du har kommunal eller privat hemtjänst via Tesia

Vårdavgiften för din hemtjänst styrs av socialtjänstlagen och är densamma oberoende om du har hemtjänst via kommunen eller Tesia. Det innebär att oavsett du valt Tesia eller kommunen så får du den hjälp som biståndet beslutat till samma kostnad.  

Varför välja Tesia?

Ditt biståndsbeslut bestämmer vilka insatser inom hemtjänsten som du har rätt till men du har själv bestämmande rätt över vem du vill ha som utförare. När du väljer Tesia får du en nära, personlig kontakt där dina insatser anpassas utefter behov och önskemål i samråd med vår kunniga personal. Med små arbetsgrupper och fokus på kvalitet jobbar vi för att du ska känna dig trygg med oss som din hemtjänstleverantör.